คำถาม – คำตอบ (FAQs) “COVID-19” โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เริ่ม 1 ต.ค. 2565 ชาวไซม์ ดาร์บี้ เตรียมตัวอย่างไร

04/10/2565
คำถาม – คำตอบ (FAQs) “COVID-19” โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เริ่ม 1 ต.ค. 2565 ชาวไซม์ ดาร์บี้ เตรียมตัวอย่างไร

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่มีจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกำหนดให้ COVID-19  จากโรคติดต่ออันตราย เป็น โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้เผยแพร่คำถาม – คำตอบ (FAQs)  เพื่อให้ข้อมูล ข้อแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติตัวสำหรับชาวไซม์ ดาร์บี้ ดังนี้ 


– เริ่ม 1 ต.ค. 2565 มีอะไร?

 รัฐบาลลดระดับ COVID-19 จาก “โรคติดต่ออันตราย” มาเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”– โรคติดต่ออันตรายต่างกับโรคติดต่อที่เฝ้าระวังอย่างไร?

  โรคติดต่ออันตราย มีความรุนแรงสูง แพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรคซาร์ส โรคเมอร์ส

  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีความรุนแรงไม่มาก แต่มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่น ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ


– มีข้อแนะนำในการเฝ้าระวังอย่างไร?

  สวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะในพื้นที่ปิด เช่น ห้องประชุม ศูนย์บริการ พื้นที่รับรองลูกค้า รถโดยสาร เว้นระยะห่างตามความเหมาะสม

และให้ติดตามมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ ของบริษัทฯ/ภาครัฐ


– หากพนักงานติด COVID-19  ต้องกักตัวหรือไม่?

  “ต้องกักตัว” ตามข้อแนะนำในการเฝ้าระวัง หรือให้เป็นไปตามประกาศบริษัทฯ/คำแนะนำของแพทย์


– หากป่วยเป็น COVID-19 ใช้หลักฐานอะไรในการลา?

 กรณีพนักงาน ลาป่วย ให้ใช้ใบรับรองแพทย์และทำเรื่องการลาในระบบ HR Online ตามระเบียบปกติ

  และแจ้งหัวหน้าส่วนงานให้รับทราบ โดยอาจสามารถพิจารณาให้ Work from Home ได้


– หากพนักงานผู้ติดเชื้อมีข้อกังวลควรติดต่อใคร ?

ติดต่อฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ / ฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่หน่วยประกันสุขภาพ 02-777-8888 หรือรพ.ตามสิทธิ์

ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ โทร 02-476-5555 ต่อ 103


(ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.chula.ac.th)

กรอกอีเมลเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใคร

ลงทะเบียนอีเมลเพื่อสำหรับข่าวสารและโปรโมชันพิเศษก่อนใคร ส่งตรงถึงคุณทุกๆเดือน