ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565

29/09/2565
ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565

กลุ่มบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด (Thailand Labor Management Excellence Award 2022) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลเป็นปีแรก โดยมี นางสาวสินีนาต บุญเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 6 เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีนางสาววราพร แซ่เตียว ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ นายนฤดล ธนสุทธิพร เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลอาวุโส เป็นผู้แทนของไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 6
กรอกอีเมลเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใคร

ลงทะเบียนอีเมลเพื่อสำหรับข่าวสารและโปรโมชันพิเศษก่อนใคร ส่งตรงถึงคุณทุกๆเดือน