วันต่อต้านยาเสพติดโลก

01/08/2565
วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ ประเทศไทย นำโดยนายนฤดล ธนสุทธิพร เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลอาวุโส พร้อมทีมงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขต 6 และเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรมสร้างพฤติกรรมดีและเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นความร่วมมือในการป้องกัน ปัญหายาเสพติดระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และเครือข่ายป้องกันยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในที่ทำงาน

กรอกอีเมลเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใคร

ลงทะเบียนอีเมลเพื่อสำหรับข่าวสารและโปรโมชันพิเศษก่อนใคร ส่งตรงถึงคุณทุกๆเดือน