Town Hall Sime Darby Motors Thailand 2022

01/08/2565
Town Hall Sime Darby Motors Thailand 2022

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม Virtual Town Hall 2022

กิจกรรมนี้เป็นการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานของเรา ทีมผู้บริหารของเราได้เล่าถึงผลงานในปีที่ผ่านมา และได้กล่าวถึงเป้าหมายของการดำเนินงานในปีปัจจุบันของเรา เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานโดยรวมขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ในปีบัญชี 2223 นี้


ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนพนักงานของเราสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยอดเยี่ยม 

กรอกอีเมลเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใคร

ลงทะเบียนอีเมลเพื่อสำหรับข่าวสารและโปรโมชันพิเศษก่อนใคร ส่งตรงถึงคุณทุกๆเดือน