การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสามารถของคนพิการ และร่วมสร้างการจ้างงานที่ประสบความสำเร็จ

12/06/2566
การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสามารถของคนพิการ และร่วมสร้างการจ้างงานที่ประสบความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2566 - ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส ประเทศไทย บริษัทยานยนต์ชั้นนำ ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Disability Awareness and Work Inclusion Workshop & Focus Group ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมมากขึ้นและให้โอกาสสำหรับบุคคลที่มีความพิการในทีมงาน


งานนี้เป็นความร่วมมือที่จัดขึ้นโดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม องค์กรไม่แสวงผลกำไร และบริษัทภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเข้าร่วมโครงการนี้ ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกันภายในองค์กร

ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรามีส่วนร่วมในการอภิปรายกับองค์กรที่เข้าร่วมอื่นๆ เพื่อสำรวจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ความท้าทาย และกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมีส่วนร่วมสำหรับคนพิการ การสนทนากลุ่มเป็นเวทีสำหรับการแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันพัฒนาแผนการดำเนินการเพื่อเพิ่มความตระหนักด้านความพิการและการทำงานร่วมกัน


นายนฤดล ธนสุทธิพร หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์อาวุโส กลุ่ม บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส ประเทศไทย กล่าวว่า "เราเชื่อมั่นว่าทุกคนโดยไม่คำนึงถึงความสามารถของพวกเขา ควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเติบโตในที่ทำงาน การเข้าร่วมเวิร์กช็อปนี้ เรามีเป้าหมายที่จะเรียนรู้จากผู้อื่น แบ่งปันประสบการณ์ของเรา และทำงานร่วมกันในการริเริ่มที่จะช่วยเสริมศักยภาพ บุคคลทุพพลภาพและส่งเสริมสังคมที่มีส่วนร่วมมากขึ้น"

กลุ่ม บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีประวัติอันแข็งแกร่งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและการมีส่วนร่วมกับชุมชน บริษัทสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความพิการและการรวมการทำงาน เรายังคงแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

 #ความหลากหลาย #การอยู่ร่วมกัน #โอกาส #งาน #ชุมชน #แบ่งปัน #คน #สิ่งแวดล้อม #การมีส่วนร่วม #ยานยนต์ #สิ่งแวดล้อม #นวัตกรรม

กรอกอีเมลเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใคร

ลงทะเบียนอีเมลเพื่อสำหรับข่าวสารและโปรโมชันพิเศษก่อนใคร ส่งตรงถึงคุณทุกๆเดือน